תקנון ותנאי שימוש

תנאי השתתפות בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ׳העוטפת׳.

שיטת ׳העוטפת׳
המבוססת על ידע עתיק יומין ותוצאות מוכחות, מביאה לשיפור באיכות חייהם של לקוחות רבים שאורך החיים המודרני מביא לפגיעה בבריאותם, ביציבה שלהם ובמראה האסטטי. שיטת העוטפת מסייעת לשנות הרגלי חיים שגויים ומביאה מזור לבעיות המלוות אותנו במשך שנים רבות.

בחרתי להשתתף בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ׳העוטפת׳, אשר פרטיה מופיעים בהודעה שנשלחה אלי ע”י גב’ מיכל קנר (להלן:
׳העוטפת׳) וכן באתר הבית של העוטפת, בכתובת  www.haotefet.co.il (להלן: ׳התוכנית׳).

 הריני מסכים/מה ומתחייב/ת בזה כדלהלן:

 1. הובהר לי ואני מבין/נה, כי כל התכנים המועברים במסגרת התוכנית בין אם מדובר בתכנים כתובים, תכנים שבעל-פה ו/או תכנים המועברים בצורה דיגיטלית (להלן: ׳תכנים׳), מוגנים בזכויות יוצרים והם שייכים לעוטפת בלבד. לפיכך אני מתחייב/ת בזה שלא להעתיק, לשכפל, להעביר, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, להעלות לרשת האינטרנט, לשדר, לשווק, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ו/או להפיץ בכל דרך שהיא תכנים, או כל חלק מהם – בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים.
 2. הובהר לי ואני מבין/נה, כי הפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף 1 לעיל תגרום לכך שאצטרך לפצות את העוטפת בגין הפרת זכויות היוצרים כאמור לעיל (פיצוי סטטוטורי) וכן בגין הפרת הסכם זה, כולל שיפוי העוטפת בגין כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהפרה כאמור, כולל
  הוצאות משפטיות.
 3. כל הזכויות ב׳ריפוי ביטני בשיטה אינדונזית׳ וב׳שיקום ביטני טבעי׳ וב׳תוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת׳ (להלן, ביחד ולחוד: ׳תוכנית׳) שמורות ל׳העוטפת׳.
 4. ׳העוטפת׳ הינו סימן מסחר רשום של העוטפת, והיא היחידה שיכולה להשתמש בו.
 5. הובהר לי ואני מסכים/מה למדיניות הביטולים הבאה:
  • הודעתי על ביטול השתתפותי בתוכנית לפני שנשלח אלי הציוד הנדרש להשתתפותי בסדנה – החזר מלא.
  • הודעתי על ביטול השתתפותי בסדנה לאחר שקיבלתי את הציוד הנדרש ולפני שצפיתי בשיעור
   התרגילים הראשון – החזר מלא בקיזוז 4 החגורות (להלן: ׳הציוד הנדרש להשתתפות בתוכנית׳),
   ועלות המשלוח – סך של 1,200 ₪.
  • הודעתי על ביטול השתתפותי בתוכנית לאחר שצפיתי בשיעור התרגילים הראשון – תגרור חיוב במלוא
   המחיר של התוכנית, ללא החזרים.
  • במקרה של ביטול התוכנית מטעם העוטפת מסיבות שאינן קשורות ללקוח, יתקבל החזר כספי מלא.
  • הובהר לי, כי מאחר והחומרים של תכנית העוטפת יועברו אלי באופן דיגיטלי, הרי שלאחר שאתחיל
   לצפות בשיעור הראשון ואקבל את הידע הפרקטי של השיטה, לא אהיה זכאי/ת להחזר תשלום
   מכל סוג שהוא מהעוטפת, חלקי או מלא.
 1. הובהר לי כי הציוד בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת כולל חגורות גב מיוחדות אשר מסופקות לי ע”י העוטפת, וכלולות במחיר התוכנית. מעבר לתקופת השיקום ולאחר סיום התוכנית, ולמקרה של תחזוקה, החגורות יכולות להירכש בנפרד במחיר חגורה רגילה: 300 ₪ ליחידה // חגורת רשת: 250 ₪ ליחידה (המחירים כוללים משלוח).
 2. ידוע והובהר לי כי הציוד הנדרש להשתתפותי בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת ישלח אלי עם שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים לאחר שהעברתי לעוטפת את המידות המתאימות לי באמצעות מייל לכתובת [email protected]
 3. ידוע לי כי ההשתתפות בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת הינה מגיל 20 ומעלה.
 4. התוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת כוללת חגורות, תכנים דיגיטליים, ליווי ותמיכה – והינה בתשלום חד-פעמי הכולל את כל הנ”ל.
 5. העוטפת מתחייבת בתוכנית זו להעביר את כל הידע, הכלים והתכנים כדי לדעת איך לשקם בטן באופן טבעי.
 6. העוטפת מספקת שירות הכולל הדרכה, ציוד ואפליקציית מעקב, המהווים יחד מכלול של אמצעים המסייעים ללקוח להשיג את השינוי המיוחל. מובן לי כי השגת התוצאות תלויה בפעולות הלקוח ובהתמדה בתוכנית.
 7. הובהר לי כי המסלול להשגת התוצאה המיטבית תלוי בשלושה מרכיבים עיקריים: ׳תרגול נשימה ייחודי׳, ׳חגורת תמיכה׳, ו׳תנועה מיטיבה במרחב׳. השימוש בכלים האלה, ההתמדה והביצוע כולם תלויים בלקוח ואין העוטפת מבצעת את העבודה בפועל, באחריות הלקוח לבצע את הפעולות כהלכה ולהתמיד בהן. מובן לי כי העוטפת מספקת את הכלים והדרך, ואילו על הלקוח בלבד מוטלת האחריות לביצוע ויישום התוכנית.
 8. אני מבין/נה כי שירות העוטפת ניתן ללקוח בהדרכה, ציוד, תיעוד, וליווי במהלך התוכנית ואף לאחריה. תוצאות התוכנית הן פועל יוצא של שימוש נכון וסדיר באמצעים האלה, ואין לעוטפת אחריות מעבר לאספקת הציוד ואמצעי ההדרכה כאמור.
 9.  בעצם הצטרפותי לתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת הריני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי ואני מקבל/ת עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
 10. העוטפת מתחייבת לא לעשות שימוש בחומרים אישיים כגון: תמונות ללא אישור הלקוחה בכתב/בע”פ/בהודעה/במייל.
 11. הריני מצהיר/ה בזה, כי אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כלשהן המונעות ממני את השתתפותי בתוכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת.

  כתובת העוטפת – רחוב אהבה 12 הוד השרון, טלפון שירות לקוחות – 058-7804490